Jak działa płatność za pobraniem?

Coraz więcej nabywanych towarów jest przez Internet i jedną z możliwych opcji płatności jest ta za pobraniem. Polega ona na tym, że produkt jest wysyłany bez uprzedniego regulowania rachunku. Dopiero gdy kurier dostarczy przesyłkę pod podany adres konsument płaci za nią. Kurier działa w imieniu i na rzecz sprzedawcy/firmy a odbiorca dokonując zapłaty reguluje należność za dokonaną transakcję.

Zasada wystawiania faktury

Zgodnie z artykułem 106e ustawy o VAT nie jest wymieniona dokładna forma zapłaty jaką należy uiścić otrzymując fakturę. Wynika z tego fakt, że nie jest obowiązkiem sprzedającego umieszczenie takiej informacji na dokumencie potwierdzającym transakcję. Zwykle na fakturze jednak znajduje się taka informacja jednak należy zwrócić uwagę na to, że adnotacja określająca sposób zapłaty wymaga tylko napisania informacji czy jest to przelew czy gotówka. To nie jest więc potwierdzenie czy uiszczenie opłaty nastąpiło czy dopiero będzie miało miejsce.

Dowodem zapłaty będzie pokwitowanie przyjęcia wpłaty, które widnieje na fakturze w postaci pieczątki („zapłacono gotówką”) lub wystawienie osobnego dokumentu potwierdzającego przyjecie wpłaty. Warto przypilnować tego, żeby w obu przypadkach osoba przyjmująca pieniądze podpisała się gdy już cała transakcja się zakończy.

 

Sprzedaż za pobraniem a podatki

Internetowa sprzedaż nie jest objęta szczególnymi zasadami ustalania momentu powstania przychodu dlatego trzeba zastosować się do przepisów artykułu 14 ust. 1C updof i artykułu 12 ust.3a updop gdzie data powstania przychodu to dzień wydania produktu do przesyłki nie później niż dzień wystawienia faktury lub zapłacenia za nią. Co znaczy, że przychód podatkowy powstaje w dacie całego zdarzenia, które wystąpiło wcześniej.

Jeśli chodzi więc o płatność za pobraniem uregulowanie odpowiedniej kwoty następuje gdy kurier dostarczy przesyłkę. Firma/sprzedający który wysyła produkt za pobraniem należność fizycznie otrzyma po wydaniu towaru i wystawieniu faktury. Dokonując tego w jednym dniu datą dokonania czynności będzie moment powstania przychodu od sprzedaży.